Alle reiser
Premiumreiser
Storbyferie

Gjennomsnittstemperaturer i Roma

  JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

12 13 16 18 23 27 30 30 27 22 17 13
3 4 5 8 11 15 17 18 15 11 7 4

 DAG     NATT    


Del webadressen via epost.