Alle reiser
Premiumreiser
Storbyferie
  • Vinnere

Vinnere av Madeira-spillet 4.juli 2019

Viviann Hummel - reisegavekort på kr. 10.000

Marit Allum Jørstad - reisegavekort på kr. 500

Sven Erik Fossen - reisegavekort på kr. 500

Odd Kristian Benstigen - reisegavekort på kr. 500

Bodil Skjæveland - reisegavekort på kr. 500

Vinner av trekning 1.august 2019

Anne Bodil Larsen - reisegavekort på kr. 6.000

Del webadressen via epost.