Alle reiser
Premiumreiser
Storbyferie

Reklamasjoner

Våre reiser er nøye planlagt og vi har lagt mye tid og vekt på å kontrollere at informasjonen som gjengis i vårt informasjonsmateriell er korrekt. Skulle det likevel oppstå en situasjon der våre beskrivelser ikke stemmer overens med virkeligheten, må du ta dette opp på stedet med våre reiseledere. I de fleste tilfeller kan vi rette opp i problemet direkte på reisemålet. Skulle du likevel ikke være fornøyd med den løsningen som tilbys på reisemålet kan du reklamere direkte til oss når du kommer hjem. Dette skal skje skriftlig og reklamasjonen skal inneholde opplysninger om reisemålet, avreisedag, bestillingsnummer og en kort redegjørelse for situasjonen. 


Kundens plikter 
Vi gjør deg oppmerksom på at du som forbruker i følge bransjepraksis og Pakkereiseloven ikke er berettiget til kompensasjon dersom du ikke har fremført dine synspunkt til Solia på reisemålet, og på den måten gitt oss muligheten til å løse problemet på stedet. Skulle det ha seg slik at vi dessverre ikke greide å løse problemet lokalt, er du selvsagt også velkommen til å reklamere etter at du har kommet hjem fra ferien.Reklamasjoner sendes via post, e-post eller via skjemaet nedenfor
Postadresse: Solia, Box 4045, 203 11 Malmö, Sweden
E-post: ferie@solia.no

Reklamasjonen må være oss i hende senest 4 uker etter hjemkomst. 

Reklamasjonsskjema

PERSONOPPLYSNINGER
 
 
 
 
OPPLYSNINGER OM REISEN
 
 
 
 
 
Klaget du på reisemålet? *
 
 
 
 

Del webadressen via epost.