Alle reiser
Premium- og rundreiser

Gjenglemte ting

Har du glemt eller mistet noe på reisen?
Vi kan gi deg kontaktopplysninger til hotellet hvis du selv vil forsøke å få tilbake det du har mistet. 

Vi kan også hjelpe deg med å etterlyse det du har mistet/glemt igjen. Du kan senest melde fra til oss 1 måned etter hjemkomst. Hvis vi ikke har servicepersonell - f.eks. når sesongen er avsluttet eller på reisemål der du reiser på fleksibel pakkereise - har vi dessverre ikke mulighet til å hjelpe deg.


Frakt og avgift
Vi beregner en administrativ avgift på 250 kroner uansett resultat av etterlysningen. Dette inkluderer porto for små gjenstander. Prisen kan øke hvis det er større/tyngre gjenstander som skal sendes. I slike tilfeller vil vi informere om prisen og sender deg tingene når du har betalt. Beregn god tid - opptil 3 uke - fra du har etterlyst din gjenstand til du får svar. 

Avgift kr 250,- settes inn på Solias konto nr. 8101 20 27184
NB! Innbetalingen må merkes med Gjenglemt samt bestillingsnummer. Eks: "Gjenglemt 40012310".

Så snart innbetalingen er registrert hos oss sender vi etterlysningen til våre ansatte på reisemålet. Vi gir deg tilbakemelding pr brev, telefon eller epost, uansett resultat. 

Solia har ikke noe ansvar for om gjenglemte/mistede ting gjenfinnes eller ei. Solia påtar seg ikke noe ansvar for tingenes tilstand ei heller for evt. skader som oppstår under postgang. 

Vær oppmerksom på tollbestemmelser: Du står selv ansvarlig overfor norske tollmyndigheter i forhold til eventuell tollklarering og betaling av toll. Vi kan ikke etterlyst gjenglemt elektronikk, smykker eller parfymer/kremer/andre flytende produkter.

Gjenglemt på fly?
Ta kontakt med flyselskapet. Navnet på flyselskapet fremkommer på reisebeviset. 


Skjema for etterlysning
* = må fylles ut

PERSONOPPLYSNINGER
 
 
 
 
 
 
 
 
OPPLYSNINGER OM REISEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del webadressen via epost.