Alle reiser
Premiumreiser
  • Vilkår for ruteflyreiser

Vilkår for ruteflyreiser

Særskilte vilkår for reiser med rutefly

Rutefly - indivudelle pakkereiser med ordinære rutefly

Reisemåten Rutefly viser pakkereiser med fly og hotell på ordinære rutefly fra kjente ruteflyselskaper. Ruteflyselskapene har ulike betalingsregler og kan pålegge arrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise. Når en flybillett er utsted har arrangøren en økonomisk forpliktelse ovenfor flyselskapet. Hele reisens pris må ofte derfor betales ved bekreftelse. Ved avbestilling belastes et gebyr minimum tilsvarende prisen på flybilletten. For reiser med rutefly gjelder Solias særskilte kompletterende reisevilkår:

Spesielle og kompletterende vilkår.
De reisevilkår som angis med kursiv skrift er spesielle vilkår for Solia (Solia AS) og kompletterer Alminnelige vilkår for pakkereiser.  Vi gjør oppmerksom på våre "Forbehold om endringer" , og at opplysninger under ”Viktig informasjon” på våre nettsider, følgeskriv til bekreftelser o.l. også er en del av avtalen mellom Solia og den reisende.

Vi gjør oppmerksom på at Angrerettloven ikke gjelder ved kjøp av flybilletter, hotellpakker eller pakkereiser.

Del webadressen via epost.