Alle reiser
Premiumreiser
Storbyferie
  • Pass og visum

Pass og visum

Pass og visum

Mange land har restriksjoner i forhold til inn/utreise og passets gyldighetstid. Vi anbefaler derfor alle å ha pass som er gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst.

Ved inn- og utreise i land som inngår i Schengensamarbeidet skjer ofte legitimasjonskontroll i forbindelse med innsjekkingen på flyplassen og/eller ved ombordstigning på flyet.

I mange land må du også legimitere deg ved innsjekking på hotellet eller etter anmodning fra politi eller annen myndighet. Pass er i disse tilfellene eneste gyldige legitimasjon for norske statsborgere. Vi anbefaler derfor at du alltid tar med pass uansett hvor du reiser. Dette gjelder både barn og voksne. Vær oppmerksom på at passet bare er gyldig så lenge det er skadefritt. For mer spesifikk informasjon, vennligst kontakt respektive ambassade eller Solia.

Visum Tyrkia
Norske statsborgere må ha visum for opphold i Tyrkia. Visum kjøpes via www.evisa.gov.tr før avreise og koster 20 USD pr. person. Fra og med den 10.04.2014 er det ikke lenger mulig å kjøpe visum på flyplassen ved ankomst til Tyrkia. Visumet er gyldig for opphold inntil 90 dager. Ut- og innreise må være innenfor visumets gyldighetsperiode. Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst.

Reisende med norsk pass får et såkalt "multiple entry" visum for 3 måneder (90 dager) i løpet av en periode på 6 måneder. Disse 90 dagene kan benyttes til ulike tider, dvs at man kan forlate og ankomme Tyrkia flere ganger så lenge de 90 dagene ikke overskrides. Nytt visum for 3 måneder (90 dager) kan først fås når visumet er gått ut 6 måneder etter første innreisedato.

Reisende som ønsker å oppholde seg i Tyrkia lenger enn 90 dager, må ved bestilling av reisen søke om visum for utvidet opphold ved den tyrkiske ambassaden. Ambassade, tlf: 22 12 87 50.

Vi gjør oppmerkom på følgende
- Passet må være gyldig minimum 6 måneder etter hjemreisen
- Det må være minst én tom side i passet ved innreise.
- Etter periodens utløp må det gå minst 3 måneder før nytt visum kan søkes.
- Ambassadens telefonnummer 22 12 87 60/50, og e-post turkemb.oslo@gov.tr

Hvis du har nødpass (oransje) eller reisebevis for flyktninger (grønt) må du søke om visum på vanlig måte via den tyrkiske ambassaden i Oslo og kan ikke benytte e-visa-løsningen. Vi anbefaler å søke om visum i god tid før avreise.

Del webadressen via epost.