Alle reiser
Premiumreiser
Storbyferie
  • Avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsforsikring


Vår avbestillingsforsikring er en forsikring som beskytter deg mot store avbestillingskostnader dersom du blir akutt syk før avreise eller får andre forhindringer av alvorlig art. 

Solias avbestillingsforsikring koster kr 345,- for 1 og 2 uker. Egne priser for rundturer og lengre reiser. Solias avbestillingsforsikring gjelder ved plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død som rammer deg selv eller noen i din nærmeste familie. I enkelte tilfeller gjelder den også for en medreisende. 

Hovedregelen er at det skal være urimelig å gjennomføre reisen. Et eksempel på en slik årsak er når en lege umiddelbart avråder fra å reise på grunn av sykdom som vanskeligjør gjennomføringen av reisen eller for eksempel ved brann i hjemmet i tidsmessig nær tilknytning til avreisen. Les mer om dette i våre reisevilkårs punkt 5.3 om avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikringen må tegnes samtidig som du bestiller reisen. Reisen må avbestilles umiddelbart etter at det har oppstått en situasjon som gjør deg forhindret fra å reise og før flyets avgang. Avbestillingsforsikringen er ikke gyldig om man venter med å avbestille reisen med håp om at man enten selv eller pårørende skal bli friske. 

En erklæring om hvorfor du ble forhindret må være sendt til Solia senest 5 dager etter avbestillingstidspunktet.

En legeerklæring må oppfylle følgende kriterier:
- Legen fraråder deg å reise
- Diagnose oppgis
- Dato for første undersøkelse/behandling
- Dato for den undersøkelse som ligger til grunn for legens råd
- Legens navn, arbeidssted og telefonnummer + legens signatur og stempel.

Dersom de ovenstående kriteriene er overholdt, tilbakebetales innbetalt beløp minus en ekspedisjonsavgift på 500 kroner pr. person og kostnaden/premien for selve avbestilingsforsikringen. Tilbakebetalingen skjer 2 til 3 uker etter at vi har motttatt en godkjent legeerklæring.

Original legeerklæring sendes til Hallenborgs gata 1A, 211 19 Malmö, Sverige eller send e-post til ferie@solia.no. 

Del webadressen via epost.