Alle reiser
Premiumreiser
Storbyferie

Alt om betaling

Kontrollér bestillingen nøye
Billett/reisebevis gjelder som bekreftelse og reisedokumenter. Det er viktig at du kontrollerer opplysningene på reisebeviset. Skulle noe være uklart eller feil må du omgående kontakte oss. Reisen kan del- eller fullbetales med kort via "Mine bestillinger".

Betaling
Våre butikker er kontantfrie. Betaling kan gjøres enten via våre nettsider eller i nettbank/telefonbank (se nedenfor angående frister for bruk av nettbank) til kontonummer og KIDnr som fremkommer i reisebeviset. Vi aksepterer Visa og Mastercard.

Ved manglende betaling
Merk at avtalen først er bindende når bekreftelsen foreligger hos Solia.
Du som kunde har et eget ansvar for å passe på at reisen blir betalt i tide. Man må som reisende heller ikke regne med at det gis påminnelse på ubetalte reiser og reisen kan bli avbestilt uten nærmere beskjed fra oss.


Betalingsfrister - Solias pakkereiser/charterreiser:

Mer enn 60/70 dager til avreise
Bestillingsbekreftelse oversendes etter bestilling med følgende betalingsinformasjon:  
Depositum for charter/pakkereiser kr 2000 og fra kr 2500 for Premium/opplevelsesreiser med rutefly. Evt. avbestillingsbeskyttelse kommer i tillegg til depositum. 
Depositumet må betales senest 72 timer etter at du foretok bestillingen, og sluttbetaling forfaller senest 60/70 dager før avreise. Andre frister kan forekomme.

60/70 - 0 dager innen avreise
Betaling må foretas umiddelbart (innenfor 15 minutter) med kort på vår hjemmeside eller pr. telefon 22 47 73 10.

Betaling via nettbank medfører ikke umiddelbar betaling. Ved betaling via nettbank under 60 dager før avreise risikerer du at reisen kanselleres før betalingen er kommet Solia i hende.  
Er det mindre enn 25 timer til betalingsfristen utløper er det viktig at kvittering sendes på e-post ferie@solia.no.

Betalingsfrist fremkommer av reisebeviset. 
Vårt kontonummer er 8101 40 33645. KID-nummeret finner du i reisebeviset tilsendt fra oss.


Betalingsfrister - Solias reiser som består av frittstående flyreise satt sammen med hotell (kalt ruteflypakke/fleksibel charterreise). 

Over 90 dager til avreise
Depositum utgjør 70 % av reisens pris. Det resterende beløpet betales senest 86 dager før avreise. 

Under 90 dager til Avreise
Hele reisen skal vil forfalle til betaling ved bestilling og er ikke refundérbar.
Kostnad for hotell forfaller i henhold til hotellets regler for betaling. Forfallsdato fremkommer på reisebevis eller i bestillingsdialogen. 

Del webadressen via epost.