Alle reiser
Premiumreiser
Storbyferie
  • Flyforsinkelser

Flyforsinkelser

Informasjon om rettigheter ved flyforsinkelser

Hva har jeg krav på ved flyforsinkelser?
Oftest går flyene til avtalt tid, men forsinkelser kan dessverre oppstå. Dette kan skyldes ulike forhold som tekniske feil, dårlig vær eller at det er mye trafikk i luften. Vi anbefaler derfor å bestille tilslutningsbilletter med god margin. Tenk også på at det kan ta en del tid å bytte fly til et innenriksfly i Norge. Dette på grunn av at du må hente ut bagasje, sjekke inn på nytt og passere sikkerhetskontrollen.  

Solia har ikke egne ansatte ved flyplassene i Norge, og man må derfor forholde seg til den informasjon som blir gitt av flyselskapets representanter.

Dersom vi er kjent med en flyforsinkelse på forhånd vil vi vanligvis forsøke å informere om dette via sms. Noen ganger er det vanskelig å forutse hvor lang tid en forsinkelse kommer til å ta, og det er da flyselskapets representanter som vil oppdatere informasjonen. Vi ber om forståelse for at det i blant kan være vanskelig å gi en klar og tydelig beskjed, da endringer kan skje underveis og forsinkelsen kan bli lengre, eller i noen tilfelle kortere enn beregnet.

Utgifter ved forsinkelser på utreisen
Ved forsinkelser på utreisen vil du etter en viss tid ha krav på måltider og forfriskninger, og ved større forsinkelser eventuelt overnatting. Dette kan variere ut fra forsinkelsens varighet. Informasjon om dette vil bli gitt på flyplassen, der også matkuponger og eventuelt taxikuponger eller hotellkuponger vil utdeles. Solia er ikke pliktig å dekke utgifter utover dette, og anbefaler derfor at du tar kontakt med våre representanter på flyplassen før eventuelle innkjøp foretas.

Erstatning for forsinkelser på utreise
Dersom du har kjøpt en pakkereise og blir forsinket på utreisen, kan du ha krav på kompensasjon. Varigheten på reisen avgjør om du vil motta en erstatning. Du vil ha krav på en dagsandel av reisens grunnpris i refusjon dersom forsinkelsen er:
1. Mer enn 6 timer for reiser under 5 døgn.
2. Mer enn 8 timer for reiser mellom 5 og 8 døgn.
3. Mer enn 12 timer for reiser over 8 døgn.

Dersom forsinkelsen skyldes tiltak fra luftfartsmyndighetene, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles fristene. (Alminnelige vilkår for pakkereiser pkt 8.2f.V).
Beløpet vil utbetales automatisk noen dager etter hjemkomst.

Erstatning for forsinkelser på hjemreise
Ved forsinkelser på hjemreisen vil våre reiseledere eller eventuelt våre representanter på flyplassen sørge for at man får dekket utgifter til mat og eventuelt transport eller hotell dersom det blir aktuelt. Dette skjer etter bestemmelser fra flyselskapet.

Ved forsinkelse på hjemreisen vil det vanligvis ikke utgå noen kompensasjon. Den reisende må vanligvis selv dekke ekstra utgifter dersom man kommer for sent til fly, tog- eller bussforbindelser.

Eventuelle utlegg til tilslutning og/eller overnatting kan søkes dekket av reiseforsikringen som vanligvis dekker slike utgifter. Vi sender automatisk ut en bekreftelse som kan benyttes dersom man ønsker å søke om refusjon av denne type utgifter.

Hvilke rettigheter har jeg dersom jeg ønsker å avbestille reisen? 
I henhold til EU-forordningen 2004-261 kan du trekke deg fra reisen om forsinkelsen er over 5 timer fra fastsatt avgangstid. Dersom du har kjøpt en pakkereise har du da rett til å få refundert kostnaden for flyreisen, men ikke den øvrige delen av pakkerreisen (transport, hotell, m.m.). Dette utgjør vanligvis ca 25-45% av reisens pris, dersom reisen er bestilt til full pris.  

Del webadressen via epost.